haneez

מדיניות הפרטיות של Haneez Accessories

Haneez Accessories מודה לכם על התעניינותכם ועל ביקורכם. השמירה על פרטיותך ועל פרטיך חשובה לנו מאד. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתר הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן מופעלים האתרים.

Haneez Accessories מכבדת את זכויות הפרטיות של המבקרים המקוונים שלה, ומכירה בחשיבות הגנת המידע שנאסף אודותיהם. זאת הסיבה לכך שקבענו נהלים כדי להבטיח שהמידע האישי שלכם יטופל בצורה אחראית. מדיניות הפרטיות זו מספקת לכם מידע אודות איזה סוג של פרטים אנו אוספים, המטרות שלשמן אנו אוספים את המידע ומשתמשים בה, כיצד אנו מטפלים במידע, עם מי ניתן לשתף אותו ואילו ברירות תוכלו לעשות לגבי השימוש שלנו במידע שלכם.

כשאתם מבקרים באתרי האינטרנט של Haneez Accessories , כולל www.haneezaccessories.com אתם מסכימים לתוכן מדיניות הפרטיות הזו יחד עם התנאים וההתניות, ומדיניות קבצי מדיניות הפרטיות זו מגדירה את העקרונות שעל פיהם נעבד כל מידע שתספקו לנו או שנאסוף מכם. אנא קראו בקפידה את הדברים להלן כדי להבין את דעותינו ושיטותינו לגבי המידע שלכם ולגבי האופן שנטפל בו.

תנאי שימוש וגילוי נתונים אישיים אודותיך ומטרת השימוש
בנתונים אלו האתר משתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך ניהולו השותף, שירות הלקוחות, פרסום, סקרי מוצר ושיווק. אנו נגלה את נתוניך אך ורק לרשויות מדינה, במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין. אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של האתר ולחוקי
המדינה. כאשר אתם מבקרים באתר האינטרנט שלנו הנתונים נשלחים מהדפדפן שלכם לשרת שלנו. הנתונים האלה אפשרים לנו לייעל את שירותינו ולשפר את חווייתכם באתר האינטרנט שלנו. הנתונים נאספים אוטומטית ומאוחסנים על ידינו או על ידי צדי ג’ עבורנו (בית העסק מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’).

אנו מעוניינים להשתמש בנתוניך כדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. באם לא תסכים, אתה חופשי להודיע לנו זאת בכל עת באמצעות הטלפון 052-4867928 או בדואל [email protected]

רישום לשירותים

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי לבקש ממך מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יחליט/ו מפעיל/י האתר על שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות של האתר, הנוגעים להוראות השימוש במידע שמסרת, תפורסם אודות כך הודעה ברשימת התפוצה הכללית של האתר.

אבטחה
מפעיל/י האתר נעזר/ים באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על המידע המצוי במאגרי המידע השונים של האתר, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים. נהלי האבטחה מוגברים בהדרגה במידה שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשימוש. על אף האמור, מפעיל/י
האתר אינו/ם מתחייב/ים ששירותיו/הם יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר. במידה ותתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל [email protected] אימייל 0524867928 טלפון שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות. במקרה של חוסר הסכמה למדיניות הפרטיות השימוש באתר אסור.